BLM Jaarverslag

2023 in woord en beeld
BLM Genk logo

2023 was mijn tweede jaar als directeur binnen dit mooi en warm sociaal economie bedrijf, BLM, waar wij kwetsbare medemensen ‘managen’ naar een beter leven.

Tijdens dit afgelopen jaar hebben wij samen heel wat nieuwe projecten opgestart en andere projecten goed kunnen afronden.

Er werden heel wat mooie successen geboekt (meer dan 600 kwetsbare mensen kunnen gidsen naar een kwalitatieve en duurzame tewerkstelling en/of opleiding) en af en toe moesten we ook een teleurstelling incasseren. Kortom, zoals het leven: ‘een lach en een traan’.

Voor heel wat BLM-collega’s (onze helden) investeerden wij in diverse opleidingen om henzelf maar ook onze organisatie beter en sterker te maken.

De voorbije 2 jaren ging de focus ook naar het vormen van een hecht team waarbij we elkaar sterktes en talenten leerden ontdekken om zo nog beter onze visie uit te dragen.

Het was ook het jaar waarin het startschot werd gegeven om in een eigen nieuwbouw te investeren. Een eigen plekje om onze medewerkers in betere werkomstandigheden te laten ontplooien en te laten werken.

BLM Historiek

Al meer dan 35 jaar lang zetten de medewerkers van BLM zich in voor zij die het alleen niet redden. Aanvankelijk de ex-mijnwerkers vanuit de 5 Limburgse mijngemeenten en in de jaren die volgden steevast kwetsbare mensen die nood hebben aan een gps in het complexe maatschappelijke kluwen. De sneltrein die onze maatschappij door globalisering, digitalisering, automatisering en nu trends zoals AI en chat gpt meer en meer wordt, maakt dat er nog steeds mensen uit de boot (dreigen te) vallen. Voor deze mensen willen wij een  gids zijn, een betrouwbaar persoon waarmee ze weer met volle vertrouwen een weloverwogen bestemming kunnen instellen.

Drivers
van BLM

Als organisatie zijn wij gedreven om kwetsbare medemensen door activering te versterken. Doen, groeien, vernieuwen en partnerschappen aangaan zit in ons DNA. Dit doen we door kansen te geven, onbevooroordeeld te luisteren en onze mensen ruimte te geven. We streven naar gelijkwaardigheid en verbondenheid. Onze visie is dat iedereen met zijn of haar talenten kan en mag bijdragen aan onze maatschappij. Ook in 2024 blijven we onze missie verder nastreven. We zijn in 2023 ook gestart met het uitwerken van een concept rond BLM ambassadeurs. Hierbij spreken we ondernemers met een sociaal hart aan om BLM warm mee naar buiten uit te dragen. In 2024 en de komende jaren gaan we hier verder sterk op inzetten.

Raad van Bestuur

Een sterke en betrokken Raad van Bestuur bepaalt mee de richting die wij als organisatie uitgaan. In 2023 heeft onze Raad van Bestuur onder het professionele voorzitterschap van Hilde Peerlings enkele wijzigingen ondergaan. Zo hebben we van een trouw bestuurslid, Jean-Claude van Rode afscheid moeten nemen, samen werd er gekeken naar een waardige opvolging. De Raad van Bestuur heeft dit zeer sereen en performant aangepakt. Wij kunnen met enige fierheid zeggen dat we deze ook gevonden hebben in de persoon van Roel Paesmans, een inspirerende en succesvolle ondernemer. Concreet wil dit zeggen dat onze Raad van Bestuur nu bestaat uit onze voorzitter Hilde Peerlings en vijf bestuurders, Tjeu Arits, Philippe Lalieu, Martine Meuws, Christophe Peters en Roel Paesmans. We kunnen daarnaast ook terugbuigen op de expertise van Bert Verbrugghe als ere-voorzitter.

Hier komt een Quote van Hilde Peerlings als voorzitter van BLM

vernieuwing
& innovatie

De arbeidsmarkt verandert en het sociaal maatschappelijk landschap waarin wij ons bevinden verandert even snel mee. Niet inzetten op innovatie en vernieuwing is daarom ook geen optie. Vanuit BLM gaan we met onder andere verschillende onderwijsinstellingen samenwerkingen aan om up to date te blijven betreffende studies, onderzoeken... met betrekking tot de arbeidsmarkt. Zo hebben we in het najaar van 2023 ons geëngageerd om in het VaRbeid project van PXL mee te stappen. Daarnaast zijn wij o.a. lid van De Werkplekarchitecten, Herwin en Voka om ook via deze kanalen van nieuwigheden en innovaties op de hoogte te blijven.

Opleidingen
& workshops

Levenslang leren is een term die regelmatig naar voren wordt geschoven wanneer het gaat over werk. Het idee dat leren verder strekt dan de schoolbanken is iets waar we dagdagelijks op proberen in te zetten. Peer to peer door ervaren met minder ervaren medewerkers samen te laten werken en door het organiseren van interne en externe opleidingen voor de werknemers.

In onderstaande geven we graag een korte opsomming over het type opleidingen die in 2023 door de medewerkers werd gevolgd.
- Veilig werken met de kettingzaag, hout op spanning
- Bomen knotten, basisopleiding
- BE-rijbewijs
- Ecologische landschaps- en tuininrichting
- Opfrissingscursus voor de controle en herstellingen en de brandkranen voor Pidpa
- Online meeting, analyse van de arbeidsongevallen en registratie ervan
- Wat is een ongeval? Hoe analiseren, registreren.
- Preventie en veiligheid, uitleg over nieuwe wetgeving, diversiteit, duurzaamheid, welzijn en ergonomie
- Bijscholing over wondzorg
- EHBO bijscholing
- Safety update Programma 2023
- Arbeidsongevallen onderzoeken en voorkomen

Dankzij deze opleidingen leren we zowel tijdelijke als vaste medewerkers veilig omgaan met materiaal, ergonomisch werken en elkaar helpen. Naast onze medewerkers kan dankzij deze opleidingen ook onze organisatie groeien.

Hoogtepunten
van 2023

Het afgelopen jaar kende voor ons veel mooie momenten en was soms best wel spannend te noemen. Er waren deadlines, nieuwe collega's, projecten en partners, uitdagende opportuniteiten, grote en kleine events, budgetten om mee rekening te houden... Een jaarverslag is geen jaarverslag zonder dat er met cijfers wordt gegoocheld. In onderstaande slides sommen wij graag enkele getallen op die van betekenis zijn geweest het afgelopen jaar.

661
Alleen al in 2023 zijn er 661 unieke mensen een traject gestart
162
Mensen werden in 2023 toegeleid naar de werkvloer dankzij onze partners
13
Studenten waren in het kader van een opdracht of stage in onze organisatie actief in 2023
123
Jongeren starten in 2023 binnen het Boost jongerenproject in regio Genk op
49
Unieke begeleidingen binnen Commid Lanaken in 2023
Klik Hier
198
Jongeren starten in 2023 binnen het Blend jongerenproject in regio Hasselt op
73
Jongeren werden in 2023 naar het Flux project in regio Tongeren toegeleid
Klik Hier
10
Limburgse job -en taalcoaching trajecten opgestart om duurzame tewerkstelling te ondersteunen
Klik Hier
30
BWRW trajecten opgestart
Klik Hier
3
trajecten met een VDAB bemiddelingsvoucher opgestart
Klik Hier
150
Deelnemers aan het eerste jongerencongres dat we op 8 juni organiseerden en dat werd ingeleid door Benjamin Dalle
4008
bushaltes van de Lijn werden door het team aangepast
Vorige
Volgende

Partners
& samen gaan

"Alleen ga je snel, samen ga je verder" Deze Afrikaanse uitdrukking wordt vaak aangehaald wanneer het over partnerschappen gaat en sluit ook aan bij onze visie.

We hebben doorheen de jaren hele warme en duurzame samenwerkingen opgebouwd met verschillende lokale besturen en intercommunales. Daarnaast engageren we ons in een partnerschap vanuit de Sherpa alliantie met Alternatief vzw, vzw Arbeidskansen en IN-Z.

In 2023 hebben we heel wat partnerschap projecten afgerond om er in 2024 nieuwe aan te vatten. We geloven in de kracht van partnerschappen omdat we geloven dat je om te kunnen winnen ook moet delen. Uit deze partnerschappen is zo bv. het verhaal bemiddelingsvoucher van VDAB voortgevloeid. Niet alleen in dit verhaal maar ook in bv. de jongerenprojecten hebben we niet enkel onszelf gepromoot maar ook onze collega's.

Hier komt een Quote van Michel Decock als voorzitter van Arbeidskansen

nieuw in 2024

Natuurlijk hebben we geen glazen bol waarin we doorheen de nevelen van de tijd kunnen kijken. Wat we zeker weten is dat 2024 een verhuisjaar wordt. Door de groei in activiteiten en aantal medewerkers zagen we ons genoodzaakt om op zoek te gaan naar een locatie met meer magazijn, parkeer -en kantoorruimte. We kiezen er bewust voor om in te zetten op betere faciliteiten voor onze eigen medewerkers.

Naast verhuizen willen we in 2024 verder inzetten op automatisering, het implementeren van een GDPR proof back-office systeem en bekendmaken van onze nieuw ontwikkelde evident webapp.

2024 moet ook een jaar van bestendiging worden. We willen kwalitatief werk blijven verrichten, focussen op het behoud en welzijn van de eigen medewerkers en nieuw opgestarte projecten goed uitvoeren.

investeringen
voor groei

We zijn in 2023 niet enkel gestart met het bouwen van een nieuwe locatie maar hebben nog tal van andere investeringen uitgevoerd. Zo is er een uitbreiding gekomen van het wagenpark met ... aantal wagens. Hierbij hebben we er ook aandacht voor dat collega's die bv. enkel een rijbewijs hebben om met een automaat te rijden, dit ook kunnen doen.
Op degelijke werkkledij werd in 2023 ook verder ingezet. Alle medewerkers ontvingen een waterdichte windbreaker om tijdens het werk en ook privé te dragen. Er werd daarnaast ook geïnvesteerd in veilig werkmateriaal, zo werden er een aantal nieuwe bosmaaiers aangekocht. We vinden het goed onderhouden van dit materieel belangrijk en zetten daarom via een aantal sterk technische medewerkers in op het eigen onderhoud van het werkmaterieel.

3 pijlers

Ook dit jaar viel de werking van BLM terug op drie grote pijlers. Onze eigen werkvloer, ESF projecten en VDAB tenders. Al deze drie pijlers staan in het teken van het ondersteunen en begeleiden van kwetsbare mensen in de richting van duurzame activering. In sommige gevallen kan onze eigen werkvloer hier een mooie opstap zijn naar verdere reguliere tewerkstelling. Dit is ook de doelstelling van onze werkvloer en wij werken hard aan het verbeteren en versterken van deze doelstelling.

met partners op pad

Paul OLaerts

Afdelingshoofd Dienst Economie Stad Genk

De stem van een lokale overheid

• Achtergrond: TSO Drukkerijnijverheid en Toegepaste Economie op Unief
• Vorige job: Ondernemer met eigen drukkerij
• Huidige functie: Afdelingshoofd dienst economie
• Fijn feitje: Met de 7 bedrijventerreinen die Genk telt, zijn we het derde grootste industrieterrein in Vlaanderen

Onder welke omstandigheden heb je BLM leren kennen?

BLM is al jaar en dag een partner van de dienst tewerkstelling van Stad Genk. De laatste jaren heb ik de contacten meer naar mij toe getrokken. Op deze manier ben ik rechtstreeks betrokken geraakt met de werking en de diverse projecten. Naast de samenwerking met de dienst tewerkstelling zijn we de afgelopen periode veel met elkaar in contact voor o.a. het locatie onderzoek e.d. in het kader van de nieuwbouw die BLM in 2024 wil intrekken.

Ramen Dexters Bvba, een gevestigde naam in de sector van aluminium ramen en deuren, blikt terug op bijna vier decennia van toewijding aan vakmanschap en kwaliteit.

 

Het bedrijf, dat 39 jaar geleden werd opgericht als familiebedrijf en op dit moment volledig in handen is van de tweede generatie, heeft zich door de jaren heen gepositioneerd als een betrouwbare speler in de markt met veel oog voor de medewerkers in dienst.

Roel Govaerts & Wendy Van Edom

Bestuurder & Chief Operations Officer

Martine Meuws

Algemeen Directeur GRL

Van collega tot klant

Bio • Achtergrond: Handelsingenieur
• Vorige job: Verantwoordelijke voor de sites in Houthalen bij wat nu Van Gansewinkel is
• Huidige functie: Algemeen Directeur bij GRL sinds 10 jaar
• Fijn feitje: Ik heb eigenlijk altijd in de afvalverwerking gezeten

Onder welke omstandigheden heb je BLM leren kennen?

Op het moment dat ik afstudeerde zag de arbeidsmarkt er helemaal anders uit dan vandaag. Het was geen evidentie om als pas afgestudeerde ergens te starten. Zo ben ik quasi toevallig op 22/05/1994 beginnen werken bij BLM op de financiële afdeling. Ik ben dus een ex-collega, ken BLM 30 jaar en ben lid van de raad van bestuur omdat de opdracht van BLM en manier waarop ze deze uitvoeren me nauw aan het hart ligt.

Netwerk

Eén van de centrale doelstellingen van BLM is het versterken van het netwerk om onze service naar andere partijen toe breder kenbaar te maken en om een kwalitatieve dienstverlening te kunnen garanderen.

 

Er wordt vaak gezegd ‘kennis is macht’. Wij zien kennis én het kennen van mensen en andere organisaties eerder als een hulpmiddel om mensen beter verder te helpen. Onze tagline is in de loop van 2023 niet voor niets herdacht naar Manage Life Better. 

Directeur

Stijn Germeys

Onze organisatie groeit…

 

 

 

RVB toevoegen – groepsfoto toevoegen

 

Onze

BLM sterkhouders

Onze BLM Buiten helden

Straffe krachten

Onze werkvloer kan vertrouwen op de inzet van heel wat vaste krachten die dagelijks de baan op gaan voor het onderhouden van de schuilhuisjes van de Lijn, groenwerken, herstel en controle van brandkranen, lekdetectie, onderhoud van glasbolsites… In 2023 werden er maar liefst 162 mensen via diverse kanalen zoals GTB, reclassering, scholen, VDAB, OCMW… naar ons toegeleid om voor een periode van minimum 1 week tot maximum 1 jaar bij ons mee te draaien. Deze manier van opnieuw instappen in werk en deelnemen aan de samenleving, bevordert ook de kansen tot verdere doorstroom.

Onze BLM binnen helden

Projecten en back-office

Onze binnendienst is ook heel actief in het naar buiten treden., net zoals onze buitendienst zeker ook bij ons binnen mag. Onze sterkhouders op de administratie en facturatie afdeling, de planners, HR ondersteuners… de organisatie kan niet draaien zonder de vele en diverse taken die op de schouders van deze medewerkers terechtkomen. Daarnaast hebben wij ook een uitgebreid team van coaches die heel frequent de baan op zijn om kwetsbare mensen en werknemers met ondersteuningsnoden verder te helpen. 

BLM als inclusieve partner

In 2023 hebben we als organisatie geïnvesteerd in het maken van een professionele bedrijfsvideo die onze werkzaamheden en organisatie beter in beeld brengt. Het is onze ambitie om BLM als levende organisatie verder op de kaart te zetten in Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen. In deze regio’s treden wij op als klankbord voor bedrijven en zijn we een actieve partner voor bedrijven in het kader van individueel maatwerk, job- en taalcoaching en inclusieve werkvloeren. We kunnen als actieve partner op strategisch niveau met zaakvoerders en HR management werken rond thema’s als

  • Inclusief denken en handelen bij aanwervingen
  • Onthaal, inclusie, diversiteit -en re-integratiebeleid
  • Herwerken van taken en jobs
  • Van individueel naar teamdenken
  • Mentoring en coachingsprocessen in het kader van retentie
  • Omgaan met diversiteit en interculturaliteit op de werkvloer
  • Inclusief leiderschap

BLM als gesprekspartner

Door de ontwikkeling van de BLM Evident app waarmee we in 2023 van start zijn gegaan, willen we in 2024 een nog meer laagdrempelige gesprekspartner worden. Wil je graag samenwerken, denk je een opdracht te hebben voor BLM of begeleid je een persoon waarvoor je denkt dat BLM een goede werkvloer kan zijn? Ben je op zoek naar professionele begeleiding voor je eigen medewerkers of eenvoudigweg naar een neutraal en toch kritisch klankbord?