Privacy- en cookieverklaring

Door het bezoeken van onze website laat je gegevens achter die wij kunnen gebruiken. In deze privacyverklaring maken we graag duidelijk hoe wij hier mee omgaan, wat we met deze verzamelde gegevens doen én waarom.

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden

BLM kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van BLM. BLM kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

  • Jouw voor- en achternaam
  • Jouw adresgegevens
  • Jouw telefoonnummer
  • Jouw e-mailadres
  • Jouw IP-adres

 

Waarom BLM jouw gegevens gebruikt

BLM verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te nemen als je daarom verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te benaderen indien je telefonisch niet bereikbaar bent. BLM kan jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jouw gesloten overeenkomst van opdracht en/of op basis van een gerechtvaardigd belang.

 

Hoe lang BLM gegevens bewaart

BLM bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen

BLM verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van BLM worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. BLM gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Cookies, Google & Facebook

BLM gebruikt Cookies, Google Analytics, Google Tag Manager en Facebook-pixel om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords- en Facebook-advertenties van BLM zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google en Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google en Facebook voor meer informatie.

Google en Facebook kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien ze hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens hen verwerken. BLM heeft hier geen invloed op.

BLM geeft geen toestemming om via BLM verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering stuur je naar info@blmgenk.be. BLM zal zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren.

 

Beveiliging

BLM neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien een inbreuk i.v.m. persoonsgegevens plaatsvindt, meldt BLM deze zonder onredelijke vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat ze er kennis van namen aan de Privacycommissie, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

De website van BLM gebruikt een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.