Voor werkgevers

Als bedrijf of organisatie zoek je steeds naar de juiste talenten en streef je ernaar om deze te behouden. Maar daar begint het pas. Deze medewerkers coachen & opleiden tot waardevolle intrapreneurs die je organisatie helpen groeien, is minstens zo’n grote uitdaging. Wij kunnen je helpen. Je kan ons inschakelen voor:

Werkervaring aanbieden

Zijn er in jouw organisatie onderhoudswerken die je wil uitbesteden? We voeren uiteenlopende opdrachten uit voor bedrijven, overheden en organisaties in heel Limburg, de Kempen en in Vlaams-Brabant. Het BLM-team bestaat stuk voor stuk uit gemotiveerde talenten die graag de handen uit de mouwen steken. Door de begeleiding van ons professionele team stomen we hen klaar voor een job in het reguliere arbeidscircuit. Wil je als bedrijf maatschappelijk verantwoord ondernemen, bekijk dan zeker ons aanbod. 

Talenten versterken

Naast coaching voor werknemers voorzien wij ook een divers aanbod aan opleidingen die bedrijfsintern gegeven worden. Zo verliezen medewerkers geen tijd aan verplaatsingen. Opteren jullie toch voor een opleiding buitenshuis, dan hebben wij een waaier aan inspirerende locaties die wij adviseren. Een greep uit ons opleidingsaanbod:

Wij organiseren naast onze opleidingen ook regelmatig inspiratiesessies in samenwerking met verschillende experten. Blijf je hiervan graag op de hoogte? Neem rechtstreeks contact op met kirsten.janssens@blmgenk.be 

Individueel Maatwerk

“Elk bedrijf heeft wel minstens één medewerker die in aanmerking komt voor individueel maatwerk.”

 

Heeft een van je werknemers extra ondersteuning nodig door een erkende blijvende of tijdelijke arbeidsbeperking? Dan kan je daarvoor een financiële compensatie aanvragen in de vorm van individueel maatwerk. Individueel maatwerk erkent de sterktes en competenties van de medewerker én compenseert de eventuele extra kosten of de mogelijk lagere productiviteit.

 

Er bestaan twee soorten premies in het kader van individueel maatwerk: een loonpremie en een begeleidingspremie. De twee zijn combineerbaar. VDAB erkent de arbeidsbeperking en stelt de behoefte aan individueel maatwerk vast. Als werkgever heb je recht op een loonpremie of een loonpremie én een begeleidingspremie. Als VDAB een behoefte aan een loonpremie en begeleiding op de werkvloer heeft vastgesteld, kun je als werkgever enkel beide aanvragen. 

 

Vanuit BLM kunnen wij met jou als bedrijf mee de mogelijkheden op je werkvloer onderzoeken. We kunnen infosessies geven aan de medewerkers om hen over de mogelijkheden te informeren. Daarnaast kunnen wij ook mee ondersteunen in de voorbereiding van de aanvraag. Tot slot zijn wij vanuit VDAB ook gemandateerd om de begeleiding op de werkvloer (indien er ook een begeleidingspremie wordt goedgekeurd) te verzorgen.

 

Benieuwd naar meer? Contacteer gerust Inge Gorissen voor extra info. 

inge.gorissen@blmgenk.be

0496/26.56.52               

Doorstroomkansen aanreiken

Het project ‘Doorstroom’ heeft als doel een brug te vormen tussen doelgroepwerknemers uit de sociale economie (individueel of collectief maatwerk) en hun nieuwe tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt. Hierbij gaan we op zoek naar een werkcontext waarin de betrokken medewerker zijn talent tot ontwikkeling kan brengen op een aangepaste manier.

 

Dit wordt o.a. bewerkstelligt door een stage te zoeken bij toekomstige werkgevers, met het oog op duurzame tewerkstelling.
Staat u er als werkgever voor open om kansen te bieden aan deze medewerkers? Vraag ons dan naar meer informatie.

Deze doorstroombegeleiding wordt voorzien vanuit het decreet Maatwerk loopt van 01/06/2018 tem 30/06/2028.


Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met VDAB en Vlaanderen

Medewerkers integreren

Een nieuwe medewerker aanwerven is soms al een uitdaging op zich, hem of haar vasthouden, tevreden houden én op een duurzame wijze integreren binnen een bestaand team waarin dynamieken en rollen al verdeeld zijn, dat is een ander paar mouwen. Maar liefst 40% van de startende medewerkers zou binnen het eerste jaar van hun tewerkstelling opnieuw uitkijken naar een andere job. Wetende dat 15% van hen ook echt van job veranderde binnen het jaar kan je toch al doen nadenken over het belang van een goede integratie van nieuwe medewerkers binnen een bestaand team. Ook hierbij helpen we vanuit BLM een handje met de integratie van jouw nieuwe medewerkers. We hebben een divers aanbod waaruit je als werkgever kan putten:

 

  • Voorbereiding van het bestaande team op de komst van de nieuwe medewerker
  • Het in kaart brengen van de verwachtingen van de nieuwe medewerker en/of de verwachtingen van het team
  • Het in kaart brengen van de talenten en valkuilen van de medewerkers binnen het team
  • Mee vorm geven aan een op maat uitgewerkt onthaalbeleid voor de nieuwe medewerker
  • Integratie van de nieuwe medewerker in het bestaande team gedurende de eerste 3 maanden tewerkstelling
  • Het voeren van gesprekken met alle medewerkers binnen het team.

 

Andere noden dan bovenstaande? Stel ons je vraag en wij werken een antwoord uit op maat van jouw organisatie. (Bron: SD Worx)

Al gedacht aan een stage?

Op zoek naar een werknemer? Als werkgever kan het interessant zijn om een nieuwe medewerker eerst aan het werk te zien onder de vorm van een stage. Afhankelijk van welke kennis en ervaring de mogelijk toekomstige medewerker heeft, zijn er verschillende stagevormen mogelijk. Vanuit BLM vzw kunnen wij deze voor jou als ondernemer organiseren en mee helpen opvolgen. BLM organiseert verschillende projecten van waaruit werkzoekenden ondersteund en begeleid worden. Een stage is vaak onderdeel van deze projecten.
De stages die vanuit BLM vzw mee georganiseerd kunnen worden zijn de volgende:


Korte opleiding met stage
– Je biedt kandidaten een korte opleiding met stage aan op de werkvloer gedurende maximum 5 volle of 10 halve dagen. Je moet geen loon of vergoeding te betalen. (meer info)


Bero
epsverkennende Stage (BVS) – de kandidaat stagiair wilt aftoetsen of de job die tijdens de stage uitgeoefend wordt een job is die bij de kandidaat past. Bezit hij/zij er de nodige kwaliteiten voor of moeten er nog bepaalde drempels overwonnen worden? Dit type stage kan maximum 30 dagen duren, is onbezoldigd en zonder RSZ bijdrage. (meer info)


Beroepsinlevingsstage (BIS)
– de kandidaat stagiair kiest bewust voor een bepaalde job maar heeft nog enkele vaardigheden die aangescherpt moeten worden. Dit type stage kan maximum 6 maanden duren. Als werkgever wordt er verwacht dat je een opleidingsplan opmaakt. Deze stagevorm vereist geen loon of RSZ, enkel een vergoeding. (meer info)


Individuele Beroepsopleiding (IBO)
– de kandidaat stagiair heeft weinig ervaring, maar veel enthousiasme om te leren, dan leidt je dankzij een IBO de werkzoekende gedurende maximum 6 maanden op in je bedrijf. Deze stagevorm vereist geen loon of RSZ, wel een maandelijks bedrag dat afhangt van het loon dat ontvangen zou worden mocht hij/zij direct in dienst komen. (meer info)


Werkervaringsstage (WES)
– deze stagevorm kan niet voor elke werkzoekende worden afgesloten. Hij is specifiek voorbehouden voor werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt. Deze stagevorm kan maximum 6 maanden duren en is onbezoldigd. Vanuit VDAB ontvangt de stagiair wel een vergoeding. (meer info)

 

Heb je bijkomende vragen over één van bovenstaande stagevormen? Neem zeker even contact met ons op, we helpen je graag verder!

KMO - portefeuille

BLM vzw is een erkende dienstverlener in het kader van de KMO portefeuille. Concreet wil dit betekenen dat kleine ondernemingen 30% subsidie krijgen tot een maximum van € 7.500 op jaarbasis en middelgrote ondernemingen 20% subsidie krijgen, eveneens tot een maximum van € 7.500 op jaarbasis. Dankzij de KMO-portefeuille kan de kostprijs van opleidingen, bij een geregistreerde dienstverlener, gevolgd door de werkende in een onderneming gesubsidieerd worden. Voor elke opleiding reiken we vanuit BLM een gepersonaliseerd vormingsattest uit en houden we een aanwezigheidslijst bij.

De aanvraagprocedure voor de KMO-portefeuille gebeurt volledig digitaal. Als je voor de eerste keer een subsidieaanvraag wil doen, moet je je onderneming eerst registreren. Vooraleer je jouw aanvraag indient moet je al een overeenkomst afgesloten hebben met een geregistreerde dienstverlener. Best vraag je dan zo snel mogelijk de subsidie aan. Dit moet gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na aanvang van de prestaties. Uiteraard kunnen wij vanuit BLM hierin mee ondersteunen wanneer je vragen heeft of moeilijkheden ervaart. Meer informatie kan je ook steeds hier terugvinden.

Meer informatie?

Wil je graag de handen in elkaar slaan met BLM voor één van onze diensten? Aarzel dan niet en contacteer ons.