Coaching & opleiding

Stoom je klaar voor de arbeidsmarkt

Op zoek naar een job? Wil je graag bepaalde skills leren? Of wil je praten met een ervaren coach over je loopbaan- en toekomstplan? Wij staan niet boven maar naast jou. Zowel individueel als in groep detecteren en versterken we jouw talenten. Ons team van ervaren jobcoaches zijn vertrouwenspersonen waarop je kan rekenen. Ontdek de mogelijkheden hieronder. 

Coaching vanuit het Lokaal Partnerschap

Word je helaas geconfronteerd met meerdere problemen waarvan het vinden van een job er één is? Dan kan je bij één van onze coaches terecht. Zij kunnen je, in tandem met een andere coach van het partnerschap, ondersteunen in verschillende stappen die je kan ondernemen in de richting van een duurzame job.

Waar?

De begeleiding vindt plaats op een locatie die jij overeenkomt met de coach, dit moet ook niet altijd dezelfde locatie zijn. We zijn actief in de lokale partnerschappen van Zuid-Oost Limburg (Riemst, Tongeren…), Midden-Limburg (Hasselt, Diepenbeek, Zonhoven) en Oost-Limburg (Genk, As, Zutendaal, Houthalen)

Wie?

Dit traject is een uitgelezen kans voor jou als jij een drempel ervaart op meer dan één van volgende domeinen:

 • Wonen
 • Lichamelijk, psychisch, cognitief en/of sociaal functioneren
 • Werk
 • Opleiding
 • Relaties

Hoe?

Je maakt rechtstreeks of via een begeleider een afspraak met één van onze coaches:

 • Er vindt een eerste verkennend gesprek plaats
 • Je noden en behoeftes worden in kaart gebracht
 • Samen kijken we welke acties haalbaar zijn om te ondernemen
 • We kijken naar het netwerk dat rond je staat

Voor meer informatie en verdere vragen kan je steeds terecht bij Maud Algoet via maud.algoet@blmgenk.be of 0484/76 11 12

Rechtstreeks aanmelden voor coaching in regio Zuid-Oost Limburg LP Parkoers kan via: Annoesjka.vanreyten@riemst.be of 0498 90 86 46

De avonturen van de coaches vanuit dit lokale partnerschap LP Parkoers kan je altijd volgen via hun Facebook pagina

 

Rechtstreeks aanmelden voor coaching in de regio Genk, As, Zutendaal en Houthalen (GAZH) kan via dit formulier

De avonturen van de coaches vanuit dit lokale partnerschap GAZH kan je altijd volgen via hun Insta account en Facebook pagina

Op zoek naar job -en taalcoaching

Wil je ondersteuning bij het inwerken van je nieuwe medewerker tijdens het eerste jaar tewerkstelling? Of ben je zelf recent in een nieuwe organisatie gestart en heb je nood aan extra coaching? Onze coaches begeleiden je gratis op de werkvloer indien je in je eerste jaar van tewerkstelling zit. Resultaat: een duurzame tewerkstelling en een gemotiveerde medewerker. 

Waar?

De begeleiding vindt plaats op de werkvloer tijdens de werkuren. We komen naar jou toe in de provincies Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen. 

Wie?

Dit traject is een uitgelezen kans voor medewerkers die: 

– Problemen ervaren in lichamelijk, psychisch, cognitief en/of sociaal functioneren

–  Gebrek hebben aan soft skills 

– Nood hebben aan versterking van talige vaardigheden 

– Combinatie van vorige

Hoe?

Eén van onze coaches komt langs op de werkvloer:

 • Jullie noden en behoeftes worden in kaart gebracht.
 • Een gepersonaliseerd actieplan wordt opgemaakt.
 • Er wordt begeleiding voorzien voor zowel werkgever, het team als de nieuwe medewerker.
 • Op regelmatige basis gebeurt er een evaluatie of terugkoppeling van het ontwikkelingsproces met zowel de werkgever als de werknemer.

 

Voor meer informatie en verdere vragen kan je steeds terecht bij Jolien Wittock via jolien.wittock@blmgenk.be of 0470/77.34.78

Individueel maatwerk

Ben je op zoek naar een duurzame job en merk je dat dit door omstandigheden niet gemakkelijk is? Heb je misschien een gezondheidsprobleem of een arbeidsbeperking? Dan komt je werkgever of jijzelf, als je zelfstandige bent, mogelijk in aanmerking voor de werk ondersteunende maatregelen van individueel maatwerk.

 

Dit statuut kan je als werknemer -via een begeleidingspremie- recht geven op persoonlijke coaching op de werkvloer. Daarnaast kan het je werkgever ook recht geven op een loonpremie. Zo kunnen de eventuele extra kosten voor de organisatie of de kosten voor de begeleiding op de werkvloer gecompenseerd worden en ervaar je zelf hopelijk minder druk.

Waar?

Wij zijn een partner voor de begeleiding van individueel maatwerk in de provincies Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen

Hoe?

Voor meer informatie kan je terecht bij onze coördinator van individueel maatwerk

Inge Gorissen

via mail: inge.gorissen@blmgenk.be
telefonisch: 0496/26.56.52

Wie?

Voor mensen die wonen en werken/werk zoeken in Vlaanderen of voor mensen die werken in Vlaanderen en wonen in de EER (Europese Economische Ruimte)

Wil je duurzaam terug aan de slag?

BLM is via de Sherpa-partner Alternatief erkend als vaste partner van VDAB, de Vlaamse overheid, de Europese Unie en ESF om werkzoekenden te begeleiden en te ondersteunen bij het vinden van een duurzame tewerkstelling. Beschik je als werkzoekende over een VDAB Bemiddelingsvoucher, dan kan je bij ons terecht voor een traject op maat.

 

We bieden jou tijdens het traject de nodige handvaten om succesvol te solliciteren, meer inzicht te krijgen in jouw talenten én jouw mogelijkheden op de arbeidsmarkt.  De begeleiding is fysiek en/of digitaal  en een combinatie van groepsgesprekken (groepsopdrachten, workshops,…) en individuele gesprekken naargelang jouw mogelijkheden en wensen, en dit op 9 centrale en goed bereikbare locaties.

 

Waar?

Regio Hasselt – Sint-Truiden – Zonhoven – Tongeren – Beringen – Pelt – Ham – Genk

Hoe?

Heb jij een VDAB Bemiddelingsvoucher, dan kan je ons rechtstreeks telefonisch (0477 53 25 08) of via voucher@alternatiefvzw.be contacteren voor bijkomende informatie

Wat?

 • Individuele gesprekken: vacatures bespreken, begeleiding bij solliciteren, oefenen sollicitatiegesprekken, … 
 • Workshops: CV maken, digitaal solliciteren, beroepsoriëntatie, sollicitatiegesprek oefenen, …
 • Jobcafé: een ervaren coach helpt jou om je digitale skills te ontwikkelen. Dit is ook een plaats met internet en laptops om vacatures te zoeken en sollicitaties voor te bereiden.
 • Eén jobcoach zorgt voor je begeleiding. De coach leert je contacten leggen met werkgevers en bedrijven om je voor te stellen. 

Nood aan online coaching?

De deur niet uit voor een coaching? Dan is ons BWRW traject iets voor jou. In dit traject van minimum 3 en maximum 9 maanden ga je met je jobcoach online aan de slag om je vaardigheden en competenties te versterken. Samen zoeken we je weg in de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Naast individuele online coaching voorzien we ook (online) workshops.

Waar?

Regio Limburg – digitaal

Hoe?

Aanmeldingen gebeuren steeds via de VDAB, onze jobcoach Lore zal je telefonisch contacteren

Wie?

Iedereen die:

 • is ingeschreven bij VDAB
 • niet in een actief traject naar werk zit
 • niet in outplacement zit
 • een recente werkervaring heeft gehad of nog in een opzeg is

Vanuit detentie naar de samenleving

Vanuit VDAB zijn we weerhouden als partner om mensen vanuit detentie te ondersteunen bij het re-integreren in de maatschappij door middel van werk. Onze coach begeleidt gedetineerden vanuit de gevangenis om hem/haar klaar te maken om terug te keren naar de maatschappij. Samen stellen ze een CV op, kijken naar job mogelijkheden en bekijken op welke manier het verleden bespreekbaar gemaakt kan worden.

Waar?

Regio Limburg

Hoe?

Stuur een mailtje naar jolien.wittock@blmgenk.be

Wie?

Iedereen die:

 • een detentieverleden heeft en uitzicht heeft op een SURB

Waarom kiezen voor BLM?

Meer informatie?

Wil je graag meer info? Of je kandidaat stellen? Aarzel dan niet en contacteer ons.