Partner worden

Dienstverleners

Merk je dat de persoon die jij begeleidt een bredere steun nodig heeft? Dat de uitdagingen complexer zijn en jullie aanbod overstijgen? Terwijl jullie team de begeleiding verderzet rond jullie specifieke expertise, gaan wij de noden 360° graden in kaart brengen en/of kunnen wij een werkervaringsstage aanbieden. We zorgen -naast jullie begeleiding- voor extra steun.

Onderwijs

Soms spelen er zoveel zaken in het leven van een jongere dat een opleiding volgen niet vanzelf-sprekend is. Dan kan je als school nog de beste begeleiding bieden, er zullen steeds andere facetten in het leven van de jongere zijn die zijn/haar succes in de opleiding in de weg staan. Er kan nood zijn aan extra begeleiding op die andere uitdagingen of een heel nieuw plan voor de jongere.

Bedrijven

Binnen je bedrijf geef je maximale steun en coaching aan collega’s die dit nodig hebben. Toch kan het zijn dat dit niet voldoende is. Dat collega’s worstelen met zoveel uitdagingen dat dit hun functioneren op de werkvloer in de weg staat. Wij coachen elk talent in een 360° benadering. We zorgen dat ze de steun krijgen die ze nodig hebben zodat jullie je kunnen focussen op de coaching op de werkvloer.

Aanmeldingen of graag meer uitleg? Contacteer ons vrijblijvend.

Onze partners