Waarvoor schakelt u ons in?

We voeren uiteenlopende opdrachten uit voor bedrijven, overheden en organisaties in heel Limburg, Vlaams-Brabant en de Kempen. Het BLM-team bestaat stuk voor stuk uit gemotiveerde talenten die graag de handen uit de mouwen steken. Door de begeleiding van ons professionele team stomen we hen klaar voor een job in het reguliere arbeidscircuit.

BLM Genk werkervaring opdoen klusjes groenonderhoud grasmaaier werkkracht overheidsopdrachten

BLM werkt in opdracht van:

 • particulieren
 • steden en gemeenten (onderhoud openbaar groen)
 • openbare instellingen
 • scholen

Let op: voor vragen rond openbaar groenbeheer neem je best contact op met de groendienst van je gemeente.

Wat we doen:

 • onderhouden van tuinen, parken, kleine groenelementen, speeltuinen, …
 • onderhouden en aanplanten van plantsoenen
 • maaien van gazons en ruigten
 • scheren van hagen, heesters en plantsoenen
 • onderhouden van kerkhoven (wieden, sproeien)
 • alternatieve onkruidbestrijding: branden
 • bestrijden van exoten (Amerikaanse Vogelkers, Amerikaanse Eik, …)
 • bestrijden van exoten in waterlopen (grote waternavel, …)
 • onderhouden van beken en grachten
 • ecologisch groenonderhoud -en aanplant advies

Meer info:

Neem contact op met Tobi, Kris of Conny

BLM startte in 1998 als pionier met deze dienstverlening aan lokale besturen. Momenteel zijn we actief in de meeste Limburgse gemeenten en voeren we tevens opdrachten uit in Vlaams-Brabant en Antwerpen.

In het kader van veiligheid en preventie inzake de bluswater-voorziening is brandkraan controle erg belangrijk. De brandkranen worden getest en op plan gezet zodat interventies van de brandweer een minimum aan obstakels ondervinden. De medewerkers van BLM hebben doorheen de jaren een sterke expertise opgebouwd en worden op regelmatige basis bijgeschoold om zodanig de veiligheid te waarborgen. Het aanleren en gebruiken van digitale applicaties wordt door dit project erg gepromoot.

Wat we doen:

Nazicht en onderhoud brandkranen:

 • uitvoeren van werkingstest en drukmeting
 • uitvoeren van kleine herstellingen
 • schoonmaken van deksels, kaders en onderliggende putten
 • controleren van de signalisatie
 • registreren van fouten/defecten en uitgevoerde werkzaamheden
 • rapporteren in digitale rapporteringstool met GIS-applicatie

Herstel signalisatie en brandkranen:

 • verhogen en herpositioneren van potten en kaders
 • vervangen en verhogen van bajonetten en sleutelkappen
 • aanpassen van coördinaten op het signalisatiebord
 • vervangen en plaatsen van signalisatie
 • digitale weergave in GIS
 • communiceren op het GIS-platform naar de klant

Meer info:

Neem contact op met Conny

Sinds 1996 staat de poetslijn in voor het onderhoud van de schuilhuisjes bij de halteplaatsen van De Lijn. Dit gebeurt in opdracht van steden en gemeenten. Daarnaast reinigen wij ook kantoren en straatmeubilair, zoals zitbanken, vuilnisbakken, enz.


Wat we doen:

Schuilhuisjes:

 • ecologisch verantwoord reinigen
 • zonnepanelen reinigen
 • graffiti verwijderen
 • rapporteren van schade

Verkeersborden:

 • groenaanslag verwijderen
 • rapportering van defecten/gebreken
 • digitale oplijsting in GIS
 • rapportering aan de klant met GIS app
 • koppeling met verkeersbordendatabank van Vlaanderen

Meer info:

Neem contact op met Chris of Conny

Je schakelt ons in voor het planmatig onderhoud van terreinen en gebouwen of voor de eerste grote schoonmaak van je sportlokaal, leegstaand of gerenoveerd gebouw,…

BLM denkt bovendien flexibel met je mee voor opdrachten die je hier niet kan terugvinden maar die wel uitvoerbaar zijn door onze medewerkers. BLM heeft een ruime ervaring in signalisatiewerken. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen of herstellen van straatnaamborden en verkeersborden. Vanuit deze expertise kunnen we vlot schakelen naar andere soortgelijke opdrachten.

Wat we doen:

 • reinigen van beklinkering en gevels met hoge druk
 • reinigen van binnenruimtes
 • reinigen van gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen
 • reinigen van installaties
 • kleine opruimwerken
 • opruimen van leegstand
 • verhuizen van archieven
 • plaatsen en/of herstellen van signalisatie a.d.h.v. opgegeven coördinaten
 • bepalen en aanbrengen van de juiste coördinaten en data in een digitale rapportering voor de klant

Meer info:

Neem contact op met Kris of Conny

Meer informatie?

Wil je graag de handen in elkaar slaan met BLM voor één van onze diensten? Aarzel dan niet en contacteer ons.