Als ondernemer ben je steeds op zoek naar werknemers met de juiste attitude. De jobcoaches streven hier dan ook optimaal naar bij de begeleiding van onze kandidaten in de verschillende projecten. De kandidaten krijgen geen specifieke opleiding voor één specifiek vak maar weten wel hoe ze zich moeten opstellen naar hun toekomstige werkgever en versterken hun eigen intrinsieke talenten. 

Enkele projecten waar we op dit moment kandidaten in begeleiden zijn: 

WIJ3

We versterken in dit project de competenties van  426 jongeren  zodat ze hun talenten ten volle kunnen benutten op de arbeidsmarkt. De werkgever kan beroep doen op een aantal interessante tewerkstellingsmogelijkheden, die besproken kunnen worden bij een kennismakingsgesprek tussen de werkgever, de kandidaat en de BLM coach.

O³-project Tijdelijke WerkErvaring (TWE)

In dit project begeleiden we 189 werkzoekenden naar tewerkstelling in het normaal economisch circuit via o.a. tijdelijke werkervaringsstages (WES), waar de kandidaten ervaring kunnen opdoen gedurende maximum 6 maanden. Dit is een aantrekkelijke stage voor zowel de werkgever, als de kandidaat.

Doorstroom

De begeleiding vanuit het project doorstroom (ESF-oproep 432) vormt een brug tussen de huidige en de nieuwe job van de doelgroepwerknemers vanuit de sociale economie naar het reguliere arbeidscircuit. Deze doorstroom wordt voorzien vanuit het decreet Maatwerk en het decreet LDE en zal lopen van 01-06-2018 tot en met 21-12-2022.

Het doorstroomproject heeft als doel om tijdelijk een kwaliteitsvolle en actieve doorstroombegeleiding aan de doelgroepwerknemer aan te bieden bij het zoeken naar gepaste vacatures binnen het reguliere arbeidscircuit. Dit wordt onder andere bewerkstelligd door een of meerdere stages aan te bieden bij een toekomstige werkgever, met oog op een duurzame aanwerving. De doelgroepwerknemer kiest zelf waar hij zijn traject volgt, met een maximale duur van 9 maanden.

 

> Ontdek al onze projecten <