Reiniging verkeersborden

Uit onderzoek blijkt dat een achterstand in het onderhoud van verkeersborden een zeer grote negatieve impact heeft op de verkeersveiligheid. 
BLM is in 2010 gestart met een project waarbij op een efficiënte en goedkope manier verkeersborden worden gereinigd en een overzichtelijk controlerapport wordt opgesteld. Hiermee draagt BLM concreet bij aan een verhoging van de verkeersveiligheid.

TAKEN

Uitvoeren van de reinigingswerken:

  • aandacht voor de verkeersveiligheid tijdens de werken
  • efficiënte en milieuvriendelijke reinigingsmethodes
  • controle op beschadigingen


Rapporteren:

  • overzichtelijk en gebruiksvriendelijk systeem
  • op maat van de klant (dienst mobiliteit, technische dienst, politie, openbare werken,…)
  • foutenrapportering
  • inventarisatie van verkeerssignalisatie
Comments