Groendienst

BLM werkt in opdracht van steden en gemeenten (onderhoud openbaar groen), kerkfabrieken, sociale woningmaatschappijen, openbare instellingen, scholen, enzovoort.

Let op: voor vragen rond groenonderhoud moet u niet bij BLM zijn, maar neemt u best contact op met de groendienst van de gemeente.

 

  TAKEN

  • onderhouden van parken, kleine groenelementen, speeltuinen,…
  • onderhouden en aanplanten van plantsoenen
  • maaien van gazons en ruigten
  • scheren van hagen, heesters en plantsoenen
  • onderhouden van kerkhoven (wieden, sproeien)
  • alternatieve onkruidbestrijding: branden
  • bestrijden van exoten (Amerikaanse Vogelkers, Amerikaanse Eik,...)
  • onderhouden van beken en grachten