Geo-Data

Via het project Geo-Data verzamelt BLM data voor het localiseren van infrastructuur. Het overzicht dat wij maken van de plaatsen waar zich bijvoorbeeld brandkranen, verkeersborden, straatmeubilair of andere objecten bevinden, kan erg nuttig zijn voor gemeentelijke diensten, wegenbouwers, infrastructuurbeheerders, urgentiediensten, nutsbedrijven, enzovoort.

TAKEN

Aanleveren van accurate data om:

  • een overzicht te krijgen van bestaande infrastructuur: lokalisatie straatmeubilair, grafzerken, verkeersborden, …
  • de werkelijkheid te vergelijken met bestaande plannen: leidingnetwerk, aansluitpunten,... 
  • urgentiediensten te ondersteunen bij interventies, bijvoorbeeld het lokaliseren van brandkranen
  • de oppervlakte te bepalen van groene zones, straten, ... 

 

Loggen van elementen/locaties:

  • De aanmaak van een bibliotheek staat toe zowel locatie-info als bijkomende informatie over het te loggen object te verzamelen.
  • Op het terrein kan van elk object de positie bepaald worden tot op 10 cm nauwkeurig met behulp van geavanceerde logging-apparatuur.

 

Leveren van gewenste data in bulk:

  • De datasets kunnen in verschillende bestandsformaten aangeleverd worden en/of in het bestaande GIS ingevoerd worden.