Brandkranen

De controle en het onderhoud van brandkranen en de bijhorende signalisatie zijn volgens de wet een gemeentelijke opdracht. Dit gebeurt in nauw overleg met watervoorzieningsmaatschappijen.

BLM startte in 1998 als pionier met deze dienstverlening aan lokale besturen. Momenteel zijn we actief in de meeste Limburgse gemeenten en voeren we tevens opdrachten uit in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen.

TAKEN

Nazicht, onderhoud en herstel brandkranen:

  • schoonmaken van deksels en kaders
  • schoonmaken van onderliggende putten
  • uitvoeren van werkingstest en drukmeting
  • uitvoeren van kleine herstellingen
  • controleren van de signalisatie
  • registreren van fouten/defecten en uitgevoerde werkzaamheden en rapporteren aan opdrachtgever, watermaatschappij en brandweer in digitale rapportering met GIS applicatie