Corona maatregelen

In het kader van de maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, heeft BLM verschillende maatregelen genomen. 

Uiteraard willen wij steeds telefonisch bereikbaar blijven. Mocht u problemen ondervinden op ons algemeen nummer, kan u steeds contact opnemen met Rika Govaerts op het nummer 0477/51.02.28 of via rika [dot] govaerts [at] blmgenk [dot] be . Zij helpt u graag verder. 

BLM staat al dertig jaar in voor de begeleiding en vorming van mensen, zodat ze nieuwe kansen krijgen op de arbeidsmarkt. We bieden deze begeleiding aan op onze eigen werkvloer, waar we door intensieve begeleiding en praktijkgerichte ondersteuning deze mensen een vak leren.

Binnen begeleiding en vorming krijgen kandidaten een opleiding waar de basiscompetenties versterkt worden om met de juiste attitude en ingesteldheid terug de weg naar de arbeidsmarkt te vinden.

IN HET NIEUWS

                 Artikel Viewz                                                                  Artikel Het Belang van Limburg

Heel wat van onze projecten komen tot stand met steun van Vlaanderen, Europa en het Europees Social Fonds. Het ESF stelt middelen ter beschikking voor innovaties die bijdragen tot meer en betere jobs voor meer mensen.
Meer info: www.esf-vlaanderen.be

 

Comments