BLM staat al dertig jaar in voor de begeleiding en vorming van mensen, zodat ze nieuwe kansen krijgen op de arbeidsmarkt. We bieden deze begeleiding aan op onze eigen werkvloer, waar we door intensieve begeleiding en praktijkgerichte ondersteuning deze mensen een vak leren.

Binnen begeleiding en vorming krijgen kandidaten een opleiding waar de basiscompetenties versterkt worden om met de juiste attitude en ingesteldheid terug de weg naar de arbeidsmarkt te vinden.