Exclusief Inclusief

Exclusief Inclusief is een project  waar  we met Sterpunt Inclusief Ondernemen en andere dienstverleners (Werkplekarchitecten) onze schouders onder zetten. We willen werkzoekenden en werknemers activeren tot duurzame tewerkstelling, in het bijzonder voor zij die nood hebben aan bijkomende ondersteuning.  Dergelijke arbeidsinschakeling kunnen we  bekomen wanneer we samenwerken: de bedrijfsleiding, de werkplekomgeving en de betrokkenen zelf met eventuele externe dienstverleners. Om deze missie rond het inclusieve werken en ondernemen vorm te geven focussen we ons binnen dit project op 4 actielijnen

Actielijn 1: het Actiebewijs:
Alle bedrijven die het afgelopen jaar hebben samengewerkt met ons omtrent outreaching en activering, werkplekleren en/of job-en taalcoaching komen in aanmerking voor een Referentiebewijs Inclusieve onderneming. Met dit bewijs kan de onderneming zich ‘outen’ als inclusieve onderneming, zowel voor externe partners als voor zijn intern personeel.
Actielijn 2: Talentoscoop actieplanning: 
Talentoscoop ontzorgt en ondersteunt werkgevers in hun HR-beleid met bijzondere aandacht voor diversiteit en inclusief ondernemen. Ons team van experten luister naar de vragen van de ondernemingen en stelt vervolgens een aanpak op maat voor.  Zo krijgt de onderneming op eigen maat een antwoord op de ondersteuningsmogelijkheden en tewerkstellingsmaatregelen, in het bijzonder voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. 
Actielijn 3:  3 clicksaway: 
Op zoek naar nieuwe medewerkers?  3ClicksAway geeft een kijk op tientallen geselecteerde kandidaat-werknemers in verschillende vakgebieden.  De betrokken werkzoekenden zijn aan het eindpunt van hun trajectbegeleiding en zijn bereid zich op deze flexibele manier online te presenteren naar werkgevers.  
Actielijn 4: Mentorschapsondersteuning:
Mentoren, evenals meters en peters, zijn sleutelfiguren in de ondernemingen om op de werkvloer de instroom (zelfs retentie) van medewerkers kwalitatief te versterken.  Het draagvlak en het gemeenschappelijke taalgebruik op de werkvloer zijn van belang om er een succesverhaal van te maken. Daarom willen we  deze sleutelfiguren ondersteunen. Want zij worden in de dagelijkse praktijk  geconfronteerd met vragen en problemen.

 

Dit project kwam tot stand met steun van Vlaanderen, Europa en het Europees Social Fonds. Het ESF stelt middelen ter beschikking voor innovaties die bijdragen tot meer en betere jobs voor meer mensen. Meer info: www.esf-vlaanderen.be

 

Comments