Menerva

Sociale economie-ondernemingen en reguliere ondernemingen worden aangespoord om innovatieve samenwerkingsverbanden aan te gaan. De afdeling ESF & Duurzaam Ondernemen en de afdeling Sociale Economie en Werkbaar Werk van het Departement Werk en Sociale Economie willen hen daarin ondersteunen door hen aan te sporen om te experimenteren met blended business models waarbij het verdienmodel opgebouwd wordt door nuttige inbreng van de verschillende partners, zoals het uitwisselen of delen van arbeidskrachten, expertise en productiemiddelen en waarbij de opbrengsten verdeeld worden. Partners hebben een aandeel in de winst of het verlies van het business model. Deze experimenten dienen als einddoel het implementeren van een gezamenlijke dienstverlening of het realiseren van een gezamenlijk product.

 

BLM tekende in onder de projectnaam Menerva (godin van de wijsheid in de Etruskische mythologie). Fase 1 van dit project werd goedgekeurd en is van start gegaan in december 2020 en loopt tot en met 31 maart 2021.

 

Aangezien partners uit SE en NEC mekaars werking onvoldoende kennen is BLM een intensieve en gestructureerde samenwerking met een uitzendpartner in Limburg aangegaan. Uit verschillende onderzoeken blijkt immers dat interim, als opstap voor kansengroepen,  wel degelijk resultaten oplevert naar een duurzame tewerkstelling.

 

Voorafgaandelijk werden er samenwerkingsafspraken gemaakt om de brug tussen de beide partners stevig te onderbouwen door het delen van vacatures en hun vereisten.  Het is vooral de bedoeling dat de kandidaten de nodige informatie over de actuele vacatures meekrijgen, zodat zij na een intensieve begeleiding nieuwe jobopportuniteiten ontdekken.

Dit project kwam tot stand met steun van Vlaanderen, Europa en het Europees Social Fonds. Het ESF stelt middelen ter beschikking voor innovaties die bijdragen tot meer en betere jobs voor meer mensen. Meer info: www.esf-vlaanderen.be