Doorstroom

De begeleiding vanuit het project doorstroom (ESF-oproep 432) vormt een brug tussen de huidige en de nieuwe job van de doelgroepwerknemers vanuit de sociale economie naar het reguliere arbeidscircuit. Deze doorstroom wordt voorzien vanuit het decreet Maatwerk en het decreet LDE en zal lopen van 01-06-2018 tot en met 31-12-2020.

 Het doorstroomproject heeft als doel om tijdelijk een kwaliteitsvolle en actieve doorstroombegeleiding aan de doelgroepwerknemer aan te bieden bij het zoeken naar gepaste vacatures binnen het reguliere arbeidscircuit. Dit wordt onder andere bewerkstelligd door een of meerdere stages aan te bieden bij een toekomstige werkgever, met oog op een duurzame aanwerving. De doelgroepwerknemer kiest zelf waar hij zijn traject volgt, met een maximale duur van 9 maanden.

 

Comments