Inschakelingscoaching

WAT IS HET?

De inschakelingscoaches van BLM gaan voor elke kandidaat op zoek naar een individueel traject dat zowel inspeelt op de ontwikkeling van arbeidsmarktgerelateerde competenties als op de persoonlijke ontwikkeling. We beogen steeds een maximale voorbereiding op een duurzame tewerkstelling in het reguliere arbeidscircuit.

WIE KAN BEROEP DOEN OP INSCHAKELINGSCOACHING?

 • OCMW’s in het kader van ‘begeleiding art. 60’
 • Opleidingsinstanties in het kader van stages
 • Scholen in het kader van brugprojecten, duaal leren
 • Begeleidende organisaties in het kader van werkplekleren
 • Revalidatiecentra in kader van re-integratietrajecten.
 • Justitiehuizen of gelijkaardige instanties in kader van gemeenschapsdienst 

 

TRAJECT

Elk inschakelingstraject bestaat uit een aantal fasen:

 • Een eerste verkennend gesprek met als doel een beeld te schetsen van de totale en unieke situatie van elke persoon. 
 • Het opstellen van een competentieprofiel waarin de competenties van de persoon in kaart worden gebracht en besproken.
 • Opvolggesprekken worden regelmatig ingepland om de groei van de persoon en het traject te bespreken. Hierbij worden praktische afspraken
 • gemaakt i.v.m. te versterken competenties, randvoorwaarden en jobdoelwit. 
 • Sollicitatietraining, waarin we de belangrijkste sollicitatievaardigheden trainen, zoals het bepalen van een jobdoelwit, vacatures zoeken,
 • cv en brief opmaken, telefoongesprek, elektronisch solliciteren, zichzelf verkopen…
 • Deelname aan attittudetrainingen zoals samenwerken , communicatie en conflicthantering.

 

 De inschakelingscoaching binnen BLM gaat uit van een aantal basisprincipes:

 • Eigenaarschap: elk individu beheert zijn eigen persoonlijk ontwikkelingsplan.
 • Betrokkenheid: de medewerker levert een actieve inbreng ,  wordt gestimuleerd om zelf acties aan te brengen die bijdragen om de doelstellingen te behalen.
 • Empowerment: de medewerker is actor. Wat hij zelf kan, doet hij zelf.
 • Actiegericht: ontwikkelen van competenties wordt vertaald in concrete acties , die een integratie in de reguliere arbeidsmarkt  faciliteren.
 • Gerelateerd aan arbeidsmarkt/job: alle acties worden getoetst aan hun bijdrage tot het realiseren van gepaste, duurzame tewerkstelling. 

CONTACT
Jef Adriaens - Coördinator Begeleiding en Vorming
jef [dot] adriaens [at] blmgenk [dot] be
089 56 98 45

Comments