ESF Vlaanderen

Oproep 404: Werkinleving voor jongeren – WIJ3 “ Versterk je merk!” 

Situering 

De ESF-oproep 404 Werkinleving voor Jongeren (WIJ3) kadert binnen het ESF operationeel programma 2014-2020, investeringsprioriteit 9i Maatschappelijk kwetsbare doelgroepen vorderen richting arbeidsmarktgerichte integratie o.a. via maatschappelijke participatie. Doelstelling is om voor laaggeschoolde jongeren de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. 

Doelgroep 

Tot de finale doelgroep behoren laaggeschoolde jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. De oproep richt zich specifiek op jongeren:

 • die tenminste 17 jaar en maximaal 25 jaar zijn op het moment van toeleiding naar het project (leeftijdscriterium)
 • met maximaal (kwalificatiecriterium)

 

Periode : 0ktober 2018 – December 2020

BLM begeleidt in het kader van deze ESF oproep jongeren in twee regio’s :

 • In spitsregio Leuven begeleidt BLM in samenwerking met groep Intro vanaf oktober 2017 tot en met december 2020 100 jongeren.
 • In provincie Limburg begeleidt BLM van januari 2018 tot en met december 2020 326 jongeren. 

 

Verloop van het bemiddelingsproces 

De doelstelling van de oproep is om voor laaggeschoolde jongeren de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Om de afstand weg te werken, werkt BLM met een eigen methodiek en zorgen wij voor flexibele en intensieve begeleidingen naar werk.

Meer detailinfo vind je in de beschrijving van het project “WIJ 3 “ versterk je merk!

Sport is een onderdeel van het bemiddelingsproces. Het partnerschap kan zelf de rol van sport verder definiëren volgens het kader dat werd meegegeven door de VUB. Volgende opties worden meegegeven:

 • Sport als sociaal middel
 • Sport als toepassingsmiddel
 • Sport als leermiddel 

 

Waar :

We bieden de begeleidingen WIJ 3 aan in de volgende locaties:

 • Brabant : Leuven, Diest, Tienen
 • Limburg : Hasselt, Genk, Maasmechelen, Beringen, Tongeren en Peer. 

 

Bijdragen vanuit ESF en VCF. 

 • WIJ 3 “Versterk je merk” Spitsregio Leuven
  ESF bijdrage: 142.735,84 euro
  VCF bijdrage: 214.103,76 euro 
 • WIJ 3 “Versterk je merk” Limburg
  ESF bijdrage: 485.067,56 euro
  VCF bijdrage: 727.601,34 euro