Lokale partnerships voor jongeren

LOKALE PARTNERSCHAPPEN VOOR JONGEREN van 18-30 jaar

 

BLM is er als promotor/projectmanager in gelukt om 4 zeer waardevolle netwerkorganisaties op te starten voor de periode 2021-2023.

De samenwerkingsverbanden rond Genk, Hasselt, Tongeren en Lanaken bieden een dienstverlening aan op maat van jongeren, waarin de uitdagingen die de digitalisering en de snel evoluerende maatschappij samen met de jongere zelf worden aangepakt. Jongeren die te kampen hebben met onzekerheden, moeilijke studiekeuzes, armoede, mobiliteitsproblemen die ervoor zorgen dat de maatschappelijke en/of integratie op de arbeidsmarkt wordt bemoeilijkt, krijgen de hand gereikt.

De jongere bepaalt samen met de netwerkorganisatie één doel en de trajectcoach begeleidt de jongere in de te ondernemen stappen, in het vinden van het gepaste dienstverleningsaanbod, de gepaste opleiding enz. Wanneer de jongere ervaart dat het pad dat ze aan het bewandelen zijn toch niet helemaal aansluit bij zijn/haar wensen, dan wordt er samen een ander pad gezocht dat beter past. Er is immers geen allesomvattende oplossing voor deze maatschappelijk kwetsbare groep. Afhankelijk van de noden zoeken we naar de ideale mix van oplossingen.

Naargelang de vraag of de behoefte van de jongere wordt het netwerk uitgebreid. We hebben allen samen één doel:  we bundelen de krachten met een reeks organisaties om jongeren te begeleiden en samen met hen kansen creëren, zodat ze maximaal kunnen participeren en opgenomen worden in onze samenleving en op de arbeidsmarkt.

De middelen van het ESF en het Vlaams Cofinancieringsfonds worden beheerd door promotor/projectmanager BLM voor de globale financiering van het partnerschap om intensief de krachten te bundelen met experten die bereid zijn om informatie, middelen en kennis te delen om samen dienstverlening te realiseren die geen van onze organisaties afzonderlijk tot stand kan brengen.

 

BOOST (Genk, As, Zutendaal)

Boost staat voor: Bewegen, Oriënteren, Ontwikkelen en Stimuleren i.f.v. Tewerkstellingskansen. Hiermee willen we een 300-tal jongeren begeleiden in deze regio. In samenwerking met de Stad Genk, Groep Intro en Yadelim

 

Afdeling Europees Sociaal Fonds van het Departement Werk en Sociale Economie, oproepnummer 510, projectnummer 9977. Financiering:

Europees Sociaal Fonds: 538.004,21 euro

Vlaams Cofinancieringsfonds: 807.006,32 euro

Totaal: 1.345.010,53 euro

 

BLEND Hasselt

Blend verwijst in haar naam naar een mix. Er is geen juiste aanpak om te volgen. Afhankelijk van de nood en behoefte van de jongere gaan we aan de slag en bieden we een mix aan oplossingen. Hiermee willen we een 350-tal jongeren begeleiden in deze regio. In samenwerking met de Stad Hasselt, Groep Intro, Genesis, Alternatief, zorggroep Zin en CAW.

 

Afdeling Europees Sociaal Fonds van het Departement Werk en Sociale Economie, oproepnummer 528, projectnummer 10 503. Financiering :

Europees Sociaal Fonds: 490.451.46 euro

Vlaams Cofinancieringsfonds: 735.677,16 euro

Totaal: 1.226.128,62 euro

 

FLUX Tongeren

Flux verwijst naar een elektrische flux, maar is ook een begrip uit de sterrenkunde, je wilt net zoals een ster licht brengen en bovendien is het jongerentaal voor flexibel, op maat, snel,… Hiermee willen we een 175-tal jongeren begeleiden in deze regio. In samenwerking met de Stad Tongeren, OCMW Tongeren, Groep Intro, Genesis, zorggroep Zin en CAW.

 

Afdeling Europees Sociaal Fonds van het Departement Werk en Sociale Economie, oproepnummer 528, projectnummer 10 507. Financiering:

Europees Sociaal Fonds: 254.568,72 euro

Vlaams Cofinancieringsfonds: 381.853,07 euro

Totaal: 636.421,79 euro

 

COMMID Lanaken

Commid in samenwerking met het gemeentebestuur van Lanaken, Groep Intro, Genesis, zorggroep Zin en CAW. Hiermee willen we een 125-tal  jongeren begeleiden in deze regio.

 

Afdeling Europees Sociaal Fonds van het Departement Werk en Sociale Economie, oproepnummer 528, projectnummer 10 508. Financiering :

Europees Sociaal Fonds: 187.466,60 euro

Vlaams Cofinancieringsfonds: 281.199,90 euro

Totaal: 468.666,50 euro

 

Enkele quotes die het engagement binnen de diverse partnerschappen weerspiegelen:

 

 

‘BLM zal nog sterker inzetten op het verbinden met de ondernemerswereld in de breedte en met nog meer diepgang.  Een businessmodel in samenwerking met de interim-sector is in opbouw.  We zijn meer dan ooit overtuigd van de (veer)KRACHT van MENSEN, JONGEREN in het bijzonder. Verbinden doen wij tegelijk tussen de verschillende partners van deze netwerkorganisatie in wording en in continue evolutie omdat we blijven inspelen op de echte noden en behoeften van de jongeren.’ (directeur – vanuit een dienstverleningsovereenkomst met KBC-Rika Govaerts)

‘Wij maken werk van persoonlijke groei!’ (Maryam Jamshid, Coördinator Groep Intro Limburg)

‘Omdat werken ook anders kan!’  (Danny Martens, Directeur Alternatief)

‘Samen zetten we jongeren in hun kracht!’ (Geert Vanham, Directeur zorGGRoep Zin)

‘Elke vraag telt! Samen zetten we jongeren in hun kracht!’ (Guy Vanderstraeten, Algemeen Directeur CAW Limburg)

 

Dit project kwam tot stand met steun van Vlaanderen, Europa en het Europees Social Fonds. Het ESF stelt middelen ter beschikking voor innovaties die bijdragen tot meer en betere jobs voor meer mensen. Meer info: www.esf-vlaanderen.be